Dokumenty ke stažení

> Acrobat reader (Program pro čtení a úpravu PDF dokumentů, nutné pro vyplňení a uložení formuláře. Acrobat reader je pro nekomerční účely zdarma.)

> Přihláška na tábor  (Přihláška, potvrzení o zdrav. způsobilosti, všeobecné podmínky. Pro elektronické vyplnění formuláře jej musíte stáhnout k sobě do počítače. Pravé tlačítko myši a poté uložit odkaz jako, záleží podle vašeho prohlížeče.)

> Prohlášení zákonných zástupců COVID 19 (BEZINFEKČNOST) - Formulář, prohlášení, příloha k dokumentaci k přijetí dítěte na LT v době COVID 19. Formát MS WORD. Odevzdejte prosím v den nástupu dítěte na LT.