Novinky

22.03.2021 Nový hadí přírůstek ve stanici

Na Přírodovědné stanici máme další přírůstek do naší hadí rodiny. Tento druh hada je Krajta zelená (Morelia Viridis) původem v Severní Austráli, Nové Guinei a přilehlých ostrovech. Žije převážne stromovým způsobem života, živí se drobnými savci, ptáky a obojživelníky. V dospělosti dorůstá do velikosti 150 - 200 cm. Mláďata tohoto druhu krajty jsou po vylíhnutí zbarvena pestře žlutě nebo cihlově červeně, v průběhu růstu do dospělosti změní své zbarvení na listově zelenou. Mezi chovateli jsou proslulé svou agresivní povahou a dlouhými zuby. Naše krajta se narodila 20. 9. 2017 a na stanici je od 18. 3. 2021. Fotky krajty najdete v naši fotogalerii na webových stránkách.

Město Karviná

Středisko volného času
Juventus, Karviná

je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Karviná.

Klub malých raubířů

Klub pro děti naplněný hrami, soutěžemi, sportovními i venkovními aktivitami. Kroužek bude i v soboty pořádat výlety (1x měsíčně).
Kroužek je určen i pro děti s poruchami pozornosti a chování. Přiveďte je k nám, zábavnou a nenásilnou formou jim pomůžeme učit se spolupráci a komunikaci, zvládat případné konflikty, ukážeme jim, jak hezké může být trávit volný čas s vrstevníky a pokusíme se společnými silami najít jejich silné stránky a dovednosti, čímž posílíme jejich sebedůvěru.

Kód 101302
Název Klub malých raubířů
Místo konání SVČ Juventus, Karviná, Hlavní budova
Hlavní vedoucí Markéta Domesová
Věková skupina 7-12 let
Vybavení na kroužek pohodlné sportovní oblečení
V ceně zahrnuto zápisné
Cena 1. pololetí 700,- Kč
Datum zahájení 14.09.2020
Datum ukončení 19.06.2021
Dny konání ÚT 15:30-17:00, SO 08:00-17:00
Volná místa Volno