Nabídka krátkodobých pronájmů

18.02.2020

 

Ceník krátkodobých pronájmů prostor
Veřejnost
Název prostoru Sazba v Kč
Společenský sál
(každá započatá hodina) - včetně přípravy
600 Kč / hod.
Malé sály / místnosti 300 Kč / hod.
Kuchyňka 1000 Kč / jednorázově
Ubrus látkový 40 Kč / kus
Ubrus papírový 20 Kč / kus
Vstupné tělocvična 60 Kč / osoba / hod.
Vstupné herna stol. tenisu 60 Kč / stůl / hod.
Školské organizace
Název prostoru Sazba v Kč
Společenský sál
(každá započatá hodina) - včetně přípravy
290 Kč / hod.
Kuchyňka 500 Kč / jednorázově
Ubrus látkový 20 Kč / kus
Ubrus papírový 10 Kč / kus
Technika
pouze v době a v místě konání v Juventusu
Mikrofon 50 Kč / den
Mikroport 80 Kč / den
Dataprojektor 100 Kč / den
Plátno 50 Kč / den
Aparatura 200 Kč / den
Výše nájmu je stanovena na základě propočtů nákladů z předcházejícího účetního období za energie, teplo, vodu, úklidu, ...
Slevu v odůvodněných případech poskytuje ředitel.