Novinky

22.03.2021 Nový hadí přírůstek ve stanici

Na Přírodovědné stanici máme další přírůstek do naší hadí rodiny. Tento druh hada je Krajta zelená (Morelia Viridis) původem v Severní Austráli, Nové Guinei a přilehlých ostrovech. Žije převážne stromovým způsobem života, živí se drobnými savci, ptáky a obojživelníky. V dospělosti dorůstá do velikosti 150 - 200 cm. Mláďata tohoto druhu krajty jsou po vylíhnutí zbarvena pestře žlutě nebo cihlově červeně, v průběhu růstu do dospělosti změní své zbarvení na listově zelenou. Mezi chovateli jsou proslulé svou agresivní povahou a dlouhými zuby. Naše krajta se narodila 20. 9. 2017 a na stanici je od 18. 3. 2021. Fotky krajty najdete v naši fotogalerii na webových stránkách.

Město Karviná

Středisko volného času
Juventus, Karviná

je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Karviná.

Informace k testování pro účastníky letních táborů

21.06.2021

Vedení SVČ Juventus, Karviná, p. o. nabízí pro všechny účastníky letní táborové činnosti absolvování antigenních testů, které budou provedeny:
- u výjezdových táborů před odjezdem na místě srazu účastníků a po 7 dnech i v místě konání táborů. Testy provede pověřená zdravotnická firma i se zavedením do registru.
- u příměstských táborů absolvují účastníci testy první den nástupu na příměstský tábor v místě konání tábora.