Novinky

Krajské středisko volného času
Juventus, Karviná

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dokumenty ke stažení

> Acrobat reader (Program pro čtení a úpravu PDF dokumentů, nutné pro vyplňení a uložení formuláře. Acrobat reader je pro nekomerční účely zdarma.)

Pro příměstské tábory:
> Formulář - Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce. Nutno vyplnit od obou rodičů (jen v případě, že sdílejí společnou domácnost) v případě přihlášení dítěte na příměstský tábor a připojit k přihlášce. Příměstské tábory KSVČ Juventus, Karviná, jsou podpořeny Evropským sociálním fondem.
Není nutné potvrzení lékaře, jen bezinfekčnost vyplněna rodičem.

> Přihláška na pobytovou akci  (Přihláška, potvrzení o zdrav. způsobilosti, všeobecné podmínky. Pro elektronické vyplnění formuláře jej musíte stáhnout k sobě do počítače. Pravé tlačítko myši a poté uložit odkaz jako, záleží podle vašeho prohlížeče.)