Novinky

Krajské středisko volného času
Juventus, Karviná

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Lištičky

Osvojení si základních dovedností a správná manipulace se zvířaty v PřS, jejich chov, naučné přírodovědné a pozorovací vycházky a výlety do okolí, získávání odborných znalostí z fauny a flory, uplatnit své odborné zalosti v soutěžích.

Kód 260311
Název Lištičky
Místo konání Přírodovědná stanice, Hlavní budova
Hlavní vedoucí Monika Havlová, Mgr.
Věková skupina 8-15 let
Vybavení na kroužek oblečení a obuv do přírody, psací potřeby, přezůvky
V ceně zahrnuto zápisné, lektor, drobné odměny dětem
Cena 1. pololetí 550,- Kč
Cena 2. pololetí 550,- Kč
Datum zahájení 12.09.2016
Datum ukončení 15.06.2017
Kontakt 732622472
Volná místa 1.pololetí poslední 4 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 2 místa