Novinky

Město Karviná

Středisko volného času
Juventus, Karviná

je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Karviná.

Vracení poměrné části úplaty zápisného

22.06.2020


Vážení rodiče, vážení klienti,

velmi si vážíme Vámi projevované přízně a snažíme se pracovat k Vaší plné spokojenosti. Naším hlavním cílem je radost a spokojenost všech účastníků zájmového vzdělávání

a jejich rodičů. Vždy stavíme do popředí zdraví a bezpečnost všech účastníků našich akcí.
 
Přestože vrácení zápisného v důsledku vládních opatření není nárokové, rozhodli jsme Vám vrátit poměrnou část peněz za neuskutečněné zájmové vzdělávání v kroužcích a kurzech
v době přerušení činnosti v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Jeví se nám to slušné a správné. U každého kroužku jsme provedli výpočet uhrazeného zápisného a vynaložených nákladů na již poskytnutou činnost. Jedná se zejména o mzdové náklady vedoucím, vybavení, pomůcky a materiál, které byly pořízeny v období, kdy v kroužcích bylo poskytováno zájmové vzdělávání, proto výše vrátek bude u každého kroužku v jiné výši,
u některých vrátky nebudou vůbec. Seznam kroužků s výší případných vrátek si můžete stáhnout zde.
 
Mnozí z Vás nám avizovali, že nechcete peníze vracet, nebo že byste je rádi ponechali
na činnost Juventusu. Velice si toho ceníme. Peníze, které nebudete chtít vrátit, použijeme pro naše akce a pro zlepšení podmínek pro Vás, klienty. Pokud jste se rozhodli, že zápisné vracet nechcete, nemusíte dělat vůbec nic. Pokud (do níže uvedeného data) o vrátku nepožádáte, peníze prostě zůstanou v Juventusu a budou použity ve prospěch dalších činností a akcí. Vzhledem k administrativní náročnosti, nelze účastnické poplatky převádět do dalšího roku.
 
Vrácení provedeme bezhotovostně na bankovní účet na základě písemné žádosti podané nejpozději do 12. července 2020, kterou si můžete stáhnout zde.
 
Jak požádat o vrácení peněz za kroužky

1. Stáhněte si žádost (odkaz je uveden výše)
2. Žádost s podpisem doručte na ekonomické oddělení   
a. prostřednictvím e-mailové adresy: petra.pechova@juventus.cz,
b. klasicky poštou na adresu: SVČ Juventus, Karviná, p.o.
                                                      U Bažantnice 1794/1
                                                      735 06 Karviná-Nové Město
c. nebo osobně vhoďte do poštovní schránky SVČ Juventus, U Bažantnice 1794/1,
    Karviná- Nové Město nebo do poštovní schránky Přírodovědné stanice, ul.
    Kubiszova 23, Karviná-Ráj,
d. dodržte termín nejpozději do 12. 7. 2020.
e. obálku nebo mailovou zprávu označte „žádost - vrátka zápisného“.

Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit na dalších akcích, zejména v létě na táborech.

S úctou
Bronislav Drobny,
ředitel