Novinky

Město Karviná

Středisko volného času
Juventus, Karviná

je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Karviná.

Posudky lékaře k účasti na letních táborech

02.06.2020 S ohledem na současnou epidemiologickou situaci Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje, k účasti dětí na letních táborech, doložení letošního lékařského posudku. Toto se netýká příměstských táborů.