Novinky

17.09.2020 Nový kroužek streetu!!

Chystáme pro děti od 1. 10. 2020 kroužek streetu! Podrobnější informace se brzy dozvíte.

07.09.2020 Video z náborové akce v karvinských školách 4. září 2020

Od 14. září začínají kroužky v Juventusu. Byly jsme v karvinských školách a oslovily jsme děti. Děti mají možnost vyzkoušet si veškeré kroužky z aktuální nabídky. Krátké video z náborů můžete shlédnout zde.

27.08.2020 Prohlídky Přírodovědné stanice pro veřejnost

Od první zářijové soboty (a každou další první sobotu v měsíci) bude stanice otevřena k prohlídkám veřejnosti. První prohlídka proběhne 5. 9. 2020 v 10:00 hodin. Dále následují vstupy vždy v celou hodinu v 11:00 h, 12:00 h, 13:00 h, ve 14:00 h a poslední vstup je v 15:00 hodin. Vstupné činí 30,- Kč. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

Město Karviná

Středisko volného času
Juventus, Karviná

je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Karviná.

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU STŘEDISKA

07.05.2020

Vážení, rodiče, účastníci zájmového vzdělávání,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme že i SVČ Juventus znovu otevírá vybrané zájmové kroužky. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ a podmínkách účasti (dále jen "pokyny") jsou zde (metodika MŠMT a další závazné dokumenty) a z nich jsou nejdůležitější tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • V případě potřeby budou rovněž tiskopisy vytištěny a před vstupem do budovy je můžou zletilí účastníci, nebo zákonní zástupci nezletilých účastníků vyplnit a podepsat. Pokud máte možnost čestné prohlášení vytisknout a vyplnit doma, doporučujeme, tak učinit, podstatně se tím zrychlí vstup do budovy.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru.
  • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
  • Každý účastník bude mít s sebou 2 igelitové tašky na obuv a svršky (šatna není v provozu). Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

Seznam a rozvrh otevřených kroužků od 11. 5. 2020 najdete zde.
Seznam kroužků, které v letošním šk. roce již činnost nezahájí najdete zde.
 
V případě postupného otevírání dalších kroužků Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím e-mailu, FB a webových stránek.
 
 
Bronislav Drobny, v.r.
ředitel