Novinky

Město Karviná

Středisko volného času
Juventus, Karviná

je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Karviná.

Přeložení dubnových akcí

13.03.2020 V nastálé situaci se všechny akce do 11. 4. 2020 ruší. Budeme po vyjasnění situace hledat nahrádní termíny. Akceptujeme rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, Vlády České republiky, MŠMT ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.